Bli med og lag Logoen til Generasjonsfestivalen 2019!

Vi inviterer barnehager og eldre i Bodø til å bli med på å designe logo for Generasjonsfestivalen 2019. Når utkast til logo er klar fra barnehagene, sender vi videre et utvalgt design som ferdigstilles av noen fra den eldre generasjon. På den måten vil logoen kunne symbolisere det vi ønsker at festivalen skal bidra til, nemlig økt samhandling mellom generasjoner. 

Ønsker dere være med å sende inn et bidrag til Logo for festivalen, eller har dere et spørsmål? Bruk email: generasjonsfestivalen@gmail.com. Vi gleder oss til å få se alle de kreative bidragene! :)

© 2018 by Christine Ilstad